Befolkningsprognos

Befolkningsprognosen innehåller en beskrivande rapport samt tabeller med befolkningsutvecklingen för kommunen som helhet och för de olika kommundelarna.

Prognosen omfattar en tioårsperiod och är ett stöd i kommunens verksamhetsplanering.

 

Befolkningsprognos

Prognosen omfattar en tioårsperiod och är ett stöd i kommunens verksamhetsplanering.

 

  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44