Kontaktlista BUK

Befattning: Förvaltningschef
Telefon: 08-579 213 01
E-post: daniel.broman@sollentuna.se
Befattning: Chef Ekonomi och administration
Telefon: 08-579 213 32
E-post: anders.nilfjord@sollentuna.se
Befattning: Chef Stöd och utveckling
Telefon: 08-579 214 08
E-post: anette.burman@sollentuna.se
Befattning: Ekonom
E-post: hilda.abraham@sollentuna.se
Befattning: Skolutvecklare
Telefon: 08-579 215 49
E-post: angen_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Psykolog
Telefon: 08-579 217 15
E-post: par.andersson@sollentuna.se
Befattning: Ekonomiassistent
Telefon: 08-579 223 89
E-post: soudabeh.bagheri@sollentuna.se
Befattning: Systemförvaltare för verksamhetssystem
Telefon: 08-579 213 46
E-post: anita.bergkvist.charlson@sollentuna.se
Befattning: Ekonom, statistikansvarig
Telefon: 08-579 224 55
E-post: jonas.bergwall@sollentuna.se
Befattning: Specialpedagog tal, språk och kommunikation
Telefon: 08-579 210 32
E-post: anna.byberg@sollentuna.se
Befattning: IKT-utvecklare
Telefon: 08-579 213 09
E-post: andreas.cassne@sollentuna.se
Befattning: Ekonom
Telefon: 08-579 223 29
E-post: katja.englund@sollentuna.se
Befattning: Analys- och verksamhetsutvecklare
Telefon: 08-579 216 74
E-post: mimmi.forsgren@sollentuna.se
Befattning: Specialpedagog förskola
Telefon: 08-579 217 21
E-post: birgitta.fredriksson@sollentuna.se
Befattning: Skoladministratör
Telefon: 08-579 218 50
E-post: ylva.färstedt@sollentuna.se
Befattning: Sakkunnig särskolefrågor och vissa specialplaceringar
Telefon: 08 - 579 216 29
E-post: maria.gladh@sollentuna.se
Befattning: IKT-utvecklare
Telefon: 08-579 213 15
E-post: lars.glimbert@sollentuna.se
Befattning: Förskolesamordnare
Telefon: 08-579 213 34
E-post: anne-christine.hillman@sollentuna.se
Befattning: Nämndsekreterare/registrator
Telefon: 08-579 222 19
E-post: katarina.jupen-morell@sollentuna.se
Befattning: Ekonomicontroller
Telefon: 08-579 213 21
E-post: anna.kvist.sergel@sollentuna.se
Befattning: Verksamhetscontroller/sakkunning grundskola
Telefon: 08-579 215 51
E-post: asa.liljekvist@sollentuna.se
Befattning: Sakkunnig för förskolebarn och elever 1-20 år
Telefon: 08-579 216 15
E-post: mikael.lindgren@sollentuna.se
Befattning: Handläggare
Telefon: 08-579 213 31
E-post: inger.lisard@sollentuna.se
Befattning: Skolekonom
Telefon: 08-579 221 17
E-post: emma.lundin@sollentuna.se
Befattning: Verksamhetsansvarig skolsköterska för de kommunala skolorna
Telefon: 08-579 211 39
E-post: ann.lotbom@sollentuna.se
Befattning: Controller
Telefon: 08-579 213 37
E-post: katarina.martin@sollentuna.se
Befattning: Skolutvecklare
Telefon: 08-579 215 94
E-post: mocat_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Fastighetsstrateg
Telefon: 08-579 213 12
E-post: martin.nilsson@sollentuna.se
Befattning: Skolutvecklare
Telefon: 08-579 215 45
E-post: sarli_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Verksamhetscontroller/VFU-samordnare
Telefon: 08-579 212 43
E-post: lisa.ronnback@sollentuna.se
Befattning: Ekonomiassistent
Telefon: 08-579 210 85
E-post: susanna.rosselhart@sollentuna.se
Befattning: Kommunikatör, webbredaktör
Telefon: 08-579 215 42
E-post: gabriella.signas@sollentuna.se
Befattning: Handläggare - förturer, dispenser och skolskjutsar för barn i behov av särskilt stöd
Telefon: 08 -579 216 18
E-post: agnetha.vesterdahl@sollentuna.se
Befattning: Controller/projektledare
Telefon: 08-579 215 65
E-post: lynn.warn@sollentuna.se
Befattning: Utbildningsstrateg
Telefon: 08-579 214 21
E-post: anna.osterman@sollentuna.se

Kontaktlista BUK

  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44