Olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat olycksfallsförsäkring hos Stockholmsregionens Försäkrings AB.

Försäkringen omfattar bland annat alla kommunens barn och ungdomar. 

Via länken nedan hittar du mer information och t ex dokument som försäkringbesked.

Eftersom det finns en preskriptionstid är det viktigt att snarast anmäla en skadan. Efter preskriptionstiden får man ingen ersättning. Lämpligast är att förälder eller annan vårdnadstagare anmäler skadan till försäkringsbolaget.

I försäkringsbeskedet finns en kortfattad beskrivning över försäkringens omfattning.

För mer information och blanketter

Kontakt

Barn- och utbildningskontoret
Sollentuna kommun
Tfn: 08-579 210 00
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna

Besöksadress:
Turebergshuset plan 5,
Turebergs torg 1 

 

Förvaltningschef Daniel Broman 

Kontaktuppgifter till personal på Barn- och utbildningskontoret

  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44