Öppet och stängt

Fritidshem från förskoleklass elever till och med skolår 3

Vid behov kan ett barn få omsorg maximalt 12 timmar per dag på vardagar, om behovet är varaktigt. Denna tid inkluderar tiden som barnen vistas i skolan.

Normalt öppethållande är 10 timmar på vardagar, inklusive tiden som barnen vistas i skolan. Fritidsverksamheten behöver inte ha öppet under tiden som barnen vistas i skolan.

Verksamheten ska vara tillgänglig för barnen hela året.  Om verksamheten vill stänga (till exempel på sommaren) ska en överenskommelse ha träffats med vårdnadshavarna till samtliga barn, om att likvärdig omsorg kan komma att erbjudas.  Det kan ske antingen i befintlig verksamhet (t ex med vikarier) eller i annan förskola alternativt familjedaghem, beroende på barnets nuvarande placering. 

För att bästa möjliga placering ska kunna göras inför skollov och vanliga semesterperioder, ska förskolan i god tid kommunicera med vårdnadshavare om deras behov av omsorg.

Fritidshem för skolår 4-6

Verksamheten ska vara öppen minst 3,5 timmar per dag på vardagar mellan kl 13.00 och 18.00 under terminstid. Öppethållandet ska anpassas efter barnens behov, dvs sträcka sig över den tiden då behovet är som störst.

Normalt öppethållande under skollov ska vara 10 timmar på vardagar. Även då ska öppethållandet anpassas efter barnens behov, dvs sträcka sig över den tiden då behovet är som störst.

Verksamhenten har rätt att ha stängt fem valfria veckor under kalenderåret utan vårdnadshavarnas godkännande.

 

Kontakt

Anne Hillman, Förskolesamordnare
Barn- och utbildningskontoret, Sollentuna kommun
Tfn: 08-579 213 34
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna
  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44