Regler och avgifter i fritidsverksamhet

Avgift och maxtaxa

I Sollentuna tillämpas den så kallade maxtaxan för verksamhet i förskola, familjedaghem och fritidshem. Det betyder att avgiften är inkomstrelaterad, men med en högsta avgift per barn.

Du betalar avgift för första, andra och tredje barnet enligt taxan. Från och med det fjärde barnet betalar du ingen avgift. Syskonrabatt gäller inom och mellan både kommunal och fristående verksamhet. Det yngsta barnet räknas som det första barnet, det näst yngsta barnet som det andra barnet osv oavsett verksamhetsform. Enbart barn i avgiftsbelagd verksamhet räknas.

Abonnemang

I Sollentuna kommun abonnerar man på en plats i barnomsorgen (för barn 1-12 år). Du betalar för en plats 12 månader om året. Abbonemanget omfattar även byte mellan olika förskolor/familjedaghem eller förskola/fritidsverksamhet. Du har inte rätt till något uppehåll i placeringen. Undantaget är om uppehållet mellan två placeringar är mer än tre månader.

Fritidshemsplaceringar  för blivande förskoleklassbarn börjar gälla från den 8 augusti när de ska börja i förskoleklass. Det gäller även för byte av skola oavsett barnets ålder. Barnet har rätt till plats på fritidshemmet från det datumet. För senare inskolning, ta kontakt med skolan. 


Kontakt

Barn- och utbildningskontoret
Sollentuna kommun
Tfn: 08-579 210 00
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna

Besöksadress:
Turebergshuset plan 5,
Turebergs torg 1 

 

Förvaltningschef Daniel Broman 

Kontaktuppgifter till personal på Barn- och utbildningskontoret

  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44