Fritidsverksamhet för skolbarn

Fritidshemsverksamheten  vänder sig till barn upp till 12 år som går i förskoleklass eller grundskola.

I Sollentuna bedrivs fritidsverksamhet i följande former

  • Fritidshem för elever i skolår F-3, avgift enligt maxtaxan.
  • Familjefritidshem för elever i skolår F-3, avgift enligt maxtaxan.
  • Fritidshem för elever i skolår 4-6 avgift enligt maxtaxan.

Maxtaxan innebär att du betalar maximalt två procent av hushållets inkomst i avgift för fritidshem för barn F (förskoleklass) - år 3. För fritidshem år 4-6 betalar du maximalt en procent.

Om ditt barn går i år 4, 5 eller 6 och vill ha fritidsplats, måste du göra ett aktivt val. Gå till Val av fritidshem i vänstermenyn för mer information.

Barn- och ungdomsnämden bedriver också fritidshemsverksamhet för ungdomar 13-15 år (skolår 7-9).

Har du frågor om fritidshemsverksamheten, ta kontakt med skolan.

Kontakt

Barn- och utbildningskontoret
Sollentuna kommun
Tfn: 08-579 210 00
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna

Besöksadress:
Turebergshuset plan 5,
Turebergs torg 1 

 

Förvaltningschef Daniel Broman 

Kontaktuppgifter till personal på Barn- och utbildningskontoret

  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44