Förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem)

En verksamhet drivs i kommunal eller fristående regi. Samma taxor och regler gäller oavsett om verksamheten är kommunal eller fristående. 

Sollentuna kommun är tillsynsmyndighet för den fristående förskole- och pedagogiska omsorgs-verksamheten.

Förskoleverksamheten innefattar förskola och  pedagogisk omsorg. (Pedagogisk omsorg är ett relativt nytt begrepp som omfattar bland annat verksamheterna familjedaghem och flerfamiljssystem).

Förskoleverksamhet vänder sig till barnsom fyllt ett år till och med 7 augusti det år som barnet fyller sex år. Kommunen erbjuder förskoleverksamhet till barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar eller då barnet har ett eget behov av verksamheten. Verksamheten erbjuds även för barn till föräldralediga 15 timmar per vecka under hela året. I Sollentuna kommun har aktivt arbetssökande föräldrar vid behov rätt till omsorg för sitt barn. 

Olika former av förskoleverksamhet

Förskola

Förskola är en pedagogisk gruppverksamhet för inskrivna barn i åldern 1-5 år. Förskolan har öppet mellan 10-12 timmar per dag (hela året)  beroende på barnets behov och föräldrarnas sysselsättningsgrad.

Allmän förskola: Alla barn som är folkbokförda i kommunen har rätt till en plats i förskola/famljedaghem 525 timmar per år från och med 1 augusti det år som barnet fyller 3 år.

Pedagogisk omsorg - familjedaghem

Verksamheten är pedagogisk och bedrivs i huvudsak i dagbarnvårdarens hem. Ett familjedaghem kan även erbjuda skolbarnsomsorg till och med det år då barnet fyller nio år.

Pedagogisk omsorg - flerfamiljssystem

Flerfamiljssystem är en form av pedagogisk omsorg där två eller fler familjer går samman och tar hand om familjernas barn. F-skattsedel krävs för att flerfamiljssystemet ska kunna erhålla barnomsorgscheck.

Kontakta barn- och utbildningskontoret, e-post:bun@sollentuna.se för att få mer information.

Öppen förskola

I den öppna förskolan ges hemmavarande föräldrar möjlighet att tillsammans med personalen utveckla en pedagogisk gruppverksamhet för barnen.


Visa Förskolor och familjedaghem i Sollentuna på en större karta

För vidare information

Kontakt

Kontaktcenter
Barn- och utbildningskontoret, Sollentuna kommun
Tfn: 08-579 210 00
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna

Frågor och svar

Om förskolan
  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44