För lärarstuderande

I Sollentuna bor ca 65 000 invånare och vi har många kommunala och fristående skolor. Vår vision är att bli Sveriges bästa skola och vi har kommit en bra bit på väg. 2013 valdes vi, för andra året  till Stockholms läns bästa skolkommun. Vi är mycket stolta över våra resultat. Och vi är mycket stolta över våra lärare. Välkommen till Sollentuna.

Vill du läsa mer om Sollentuna, t ex om hur vi arbetar med skolutveckling, var alla skolor och förskolor ligger mm, titta runt här på kommunens webbplats. Allt om utbildning hittar du under Barn & utbildning. 

Välkommen som lärarstuderande!

Sollentuna partnerområde, d.v.s. Sollentuna kommunen, tar emot lärarstudenrande från Stockholms universitet (SU), Konstfack, Musikhögskolan, Idrottshögskolan, Södertörns högskola och Uppsala universitet. Det kan också förekomma att en skola tar emot studenter som läser på distans vid en högskola utanför Stockholms län. Lärarstudenrandefrån SU, som läser genom LAN (genom Länsarbetsnämnden - omskolning till lärare) och KPU (Kompletterade pedagogisk utbildning) finns också i partnerområdet. Det innebär att innehållet i utbildningarna ser olika ut med olika krav på innehåll i den verksamhetsförlagda utbildningen.

Blankett om Överenskommelse och sekretess

När du får besked om din VFU-placering i Sollentuna kommer du att bli ombedd att fylla i och skicka in blanketten Överenskommelse mellan lärarstudenrande och Sollentuna partnerområde. Vid samma tillfälle ska du även fylla i och skicka in blanketten Sekretessförbindelse. Båda blanketterna hittar du via länken längst ner på sidan. Skicka in blanketterna tillsammans med utdrag ur belastningsregistret från polisen till adressen till höger.

Om placeringen inte fungerar

Om du av någon anledning önskar byta skola, fyller du i blanketten Byte av partnerskola inom Sollentuna, följa länken nedan.


VFU-portal Stockholm
VFU-portal Uppsala

För lärarstuderande

Vill du läsa mer om Sollentuna, t ex om hur vi arbetar med skolutveckling, var alla skolor och förskolor ligger mm, titta runt här på kommunens webbplats. Allt om utbildning hittar du under Barn & utbildning. 

Välkommen som lärarstuderande!

Sollentuna partnerområde, d.v.s. Sollentuna kommunen, tar emot lärarstudenrande från Stockholms universitet (SU), Konstfack, Musikhögskolan, Idrottshögskolan, Södertörns högskola och Uppsala universitet. Det kan också förekomma att en skola tar emot studenter som läser på distans vid en högskola utanför Stockholms län. Lärarstudenrandefrån SU, som läser genom LAN (genom Länsarbetsnämnden - omskolning till lärare) och KPU (Kompletterade pedagogisk utbildning) finns också i partnerområdet. Det innebär att innehållet i utbildningarna ser olika ut med olika krav på innehåll i den verksamhetsförlagda utbildningen.

Blankett om Överenskommelse och sekretess

När du får besked om din VFU-placering i Sollentuna kommer du att bli ombedd att fylla i och skicka in blanketten Överenskommelse mellan lärarstudenrande och Sollentuna partnerområde. Vid samma tillfälle ska du även fylla i och skicka in blanketten Sekretessförbindelse. Båda blanketterna hittar du via länken längst ner på sidan. Skicka in blanketterna tillsammans med utdrag ur belastningsregistret från polisen till adressen till höger.

Om placeringen inte fungerar

Om du av någon anledning önskar byta skola, fyller du i blanketten Byte av partnerskola inom Sollentuna, följa länken nedan.

Kontakt

Åsa Liljekvist, Verksamhetscontroller/sakkunning grundskola
Barn- och utbildningskontoret, Sollentuna kommun
Tfn: 08-579 215 51
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna
  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44