Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden har det politiska ansvaret för stöd, service och omvårdnad till äldre och till personer som har funktionsnedsättning.

Nämnden svarar för ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården och har ansvar som patientnämnd. Nämnden ansvarar också för bostadsanpassning och färdtjänst.

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för bl.a. för följande:

 • biståndsbedömning
 • särskilda boendeformer för äldre och funktionsnedsatta
 • hemtjänst för äldre och funktionsnedsatta
 • dagverksamhet för äldre och funktionsnedsatta
 • förebyggande verksamhet för äldre och funktionsnedsatta
 • bostadsanpassningsbidrag
 • resor och riksfärdtjänst för äldre och funktionsnedsatta
 • LSS-insatser som personlig assistent, boende och daglig verksamhet
 • Områdeshemtjänst
 • Äldrerehabilitering
 • Äldreboenden
 • LSS-verksamheter (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Vård- och omsorgsnämnden består av elva ledamöter och sammanträder ca en gång i månaden.Förberedelserna inför mötena i vård- och omsorgsnämnden sker i nämndens arbetsutskott.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Kontakt

Vård- och omsorgsnämnden
Sollentuna kommun
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna

Ordförande: Anna-Lena Johansson (FP)
Telefon: 08-579 220 26

Nämndsekreterare: Alexandra Algodin
Telefon: 08-579 216 46

Ärendelistor och protokoll
Ledamöter och ersättare
 • Sollentuna kommun
 • Postadress: 191 86 Sollentuna
 • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
 • Telefon: 08-579 210 00
 • Fax: 08-579 216 44