Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för bl. a,

 • Gymnasieskola
 • Kommunens skyldighet att hålla sig informerad om icke skolpliktiga ungdomars sysselsättning (avser ungdomar som fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år)
 • Gymnasiesärskola
 • Kommunal vuxenutbildningen (komvux)
 • Vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux)
 • Svenskundervisning för invandrare (sfi)
 • Arbetsmarknadsfrågor (dvs. vara arbetslöshetsnämnd, enligt lag om arbetslöshetsnämnd, med uppgift att främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden består av elva ledamöter och de sammanträder ungefär en gång i månaden. Förberedelserna inför mötena i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndensker i nämndens arbetsutskott.

Sammanträdena är öppna för allmänheten när det gäller allmänna ärenden, dock inte när myndighetsärenden behandlas.

Kontakt

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Sollentuna kommun
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna

Ordförande: Anders Morin (FP)
08-553 430 48

Nämndsamordnare: Anna Krauklis
08-579 216 53

Ärendelistor och protokoll
Ledamöter och ersättare
 • Sollentuna kommun
 • Postadress: 191 86 Sollentuna
 • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
 • Telefon: 08-579 210 00
 • Fax: 08-579 216 44