Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden utövar tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt miljöbalken och ett antal speciallagar inom området. Det övergripande målet är att medverka till ett samhälle med en god fysisk miljö för nuvarande och kommande generationer.

Nämnden ansvarar också för bygglovsverksamheten i Sollentuna. Nämnden är vidare ansvarig för kommunens mät- och karttekniska verksamhet.
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar bl.a. för följande verksamheter:

 • bygglov
 • mät- och kartteknisk verksamhet
 • energirådgivning
 • hälsoskydd
 • miljöskydd
 • smittskydd
 • djurskydd (inte vanvård av djur)
 • livsmedelstillsyn

Miljö- och byggnadsnämnden består av nio ledamöter och de sammanträder ungefär en gång i månaden. Förberedelserna inför mötena i miljö- och byggnadsnämnden sker i nämndens arbetsutskott.

Sammanträdena är öppna för allmänheten när det gäller allmänna ärenden, dock inte när myndighetsärenden behandlas.

Kontakt

Miljö- och byggnadsnämnden
Sollentuna kommun
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna

Ordförande: Oscar Nyströmer (M)
08-579 210 23

Nämndsekreterare: Ayra Abrahamsson
08-579 222 60

Ärendelistor och protokoll
Ledamöter och ersättare
 • Sollentuna kommun
 • Postadress: 191 86 Sollentuna
 • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
 • Telefon: 08-579 210 00
 • Fax: 08-579 216 44