Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet.

Nämndens ambition är att fortsätta utvecklingen av det rika kultur- och föreningslivet i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden upphandlar delar av verksamheten. Det innebär att det är både kommunala och enskilda utförare, som exempelvis föreningar, som driver olika verksamheter.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar bl.a. för följande verksamheter:

 • allmänkultur
 • bibliotek
 • barnkultur
 • kulturskola
 • föreningsstöd
 • stipendier inom området kultur och fritid

Drift och underhåll av fritidsanläggningar som:

 • sim- och sporthall
 • idrottsplatser
 • spår och leder m.m.
 • fritidsgårdsverksamhet Röda rummet och Blå rummet


Kultur- och fritidsnämnden består av nio ledamöter och sammanträder ca en gång i månaden. Förberedelserna inför mötena i kultur- och fritidsnämnden sker i nämndens arbetsutskott.

Sammanträdena är öppna för allmänheten.

Kontakt

Kultur- och fritidsnämnden
Sollentuna kommun
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna

Ordförande: Magnus Ramstrand (KD),
08- 579 214 95

Nämndsekreterare: Emelie Joachimsson, 08-579 215 92

Kontaktuppgifter till personal på kultur- och fritidskontoret

Ärendelistor och protokoll
Ledamöter och ersättare
 • Sollentuna kommun
 • Postadress: 191 86 Sollentuna
 • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
 • Telefon: 08-579 210 00
 • Fax: 08-579 216 44