Sollentuna kommuns nämnder

Under kommunfullmäktige finns, förutom kommunstyrelsen, tio nämnder.

Nämnderna arbetar gentemot de mål som fullmäktige ställer upp och ansvarar för kontinuerliga utvärderingar och kvalitetsuppföljningar i sina respektive verksamheter. De ser till helheten inom sina ansvarsområden och gör prioriteringar. Flera av nämnderna beställer/upphandlar tjänster där de får bäst kvalitet till lägsta pris oavsett om det är från en kommunal eller en privat utförare. Därför drivs delar av verksamheten inom t.ex. äldreomsorg i privat regi.

Miljö- och byggnadsnämnden och socialnämnden är till stor del myndighetsnämnder som fungerar i nära samarbete med respektive kontor. Rösjöstyrelsen är Rösjöskolans opolitiska styrelse med föräldramajoritet.

Frågor om nämndens verksamhet, sammanträden och protokoll besvaras av nämndens nämndsekreterare.


Sollentuna kommuns nämnder

Nämnderna arbetar gentemot de mål som fullmäktige ställer upp och ansvarar för kontinuerliga utvärderingar och kvalitetsuppföljningar i sina respektive verksamheter. De ser till helheten inom sina ansvarsområden och gör prioriteringar. Flera av nämnderna beställer/upphandlar tjänster där de får bäst kvalitet till lägsta pris oavsett om det är från en kommunal eller en privat utförare. Därför drivs delar av verksamheten inom t.ex. äldreomsorg i privat regi.

Miljö- och byggnadsnämnden och socialnämnden är till stor del myndighetsnämnder som fungerar i nära samarbete med respektive kontor. Rösjöstyrelsen är Rösjöskolans opolitiska styrelse med föräldramajoritet.

Frågor om nämndens verksamhet, sammanträden och protokoll besvaras av nämndens nämndsekreterare.

Sammanträdestider

Fullmäktige och nämnder
  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44