Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunfullmäktiges verkställande organ, kommunens regering. Kommunstyrelsen samordnar och utvecklar kommunens totala verksamhet och ser till att kommunfullmäktiges riktlinjer efterlevs. Kommunstyrelsen ansvarar även för uppföljning av nämndernas verksamheter.

Kommunstyrelsen har också direkt ansvar för kommunens ekonomi, den översiktliga planeringen, planfrågor, mark och fastigheter, näringslivsfrågor, personalfrågor, arkivfrågor, information och IT. Andra områden som kommunstyrelsen ansvarar för är kulturmiljövård och civilt försvar.

Det är kommunstyrelsen som förbereder de ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige och som ser till att besluten verkställs. Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten. Förberedelserna inför mötena i kommunstyrelsen sker i styrelsens tre utskott, arbetsutskottet, ch plan- och exploateringsutskottet och miljöutskottet.

Sollentuna författningssamling

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har också direkt ansvar för kommunens ekonomi, den översiktliga planeringen, planfrågor, mark och fastigheter, näringslivsfrågor, personalfrågor, arkivfrågor, information och IT. Andra områden som kommunstyrelsen ansvarar för är kulturmiljövård och civilt försvar.

Det är kommunstyrelsen som förbereder de ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige och som ser till att besluten verkställs. Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten. Förberedelserna inför mötena i kommunstyrelsen sker i styrelsens tre utskott, arbetsutskottet, ch plan- och exploateringsutskottet och miljöutskottet.

Kontakt

Kommunstyrelsen
Sollentuna kommun
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna

Kommunsekreterare: Birgitta Eriksson , kansli och arkivavdelningen, kommunledningskontoret

  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44