Integrations- och kommunikationsberedningen

Integrations- och kommunikationsberedningen verkade under 2011-2012 för att kommunikationen med kommuninvånarna och integrationsarbetet i kommunen skulle utvecklas.

Beredningens uppgift var att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott åtgärder för att

  • följa upp och utveckla det integrationspolitiska programmet i kommunens verksamheter
  • utveckla samarbetet/samspelet med staten – mottagning av flyktingar
  • synliggöra kommunens/kommunpolitikens roll i samhället och det demokratiska samtalet med kommunens invånare
  • ta fram en ny kommunikationspolicy för kommunen, vilken ska redovisas till kommunstyrelsen senast i september 2011

Ordförande var Magnus Ramstrand (KD)

Övriga ledamöter var
1:e vice ordf. Maria Stockhaus (M)
Birgitta Sturesson (M)
Hanna Clerkestam (FP)
Ulf Brangenfelt (C)
Swapna Sharma (S)
Margareta Pettersson (V)

Slutrapport
  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44