Medborgarinflytande, möjligheter att påverka

Exempel på hur du som enskild kan ta del av och påverka utvecklingen i Sollentuna.

 • Fråga dina förtroendevalda
 • Öppna möten i nämnder och fullmäktige
 • Samråd vid fysiska planförändringar
 • Kontaktpolitiker i vissa nämnder
 • Dialogmöten med invånare
Relaterad information

Medborgarinflytande, möjligheter att påverka

 • Fråga dina förtroendevalda
 • Öppna möten i nämnder och fullmäktige
 • Samråd vid fysiska planförändringar
 • Kontaktpolitiker i vissa nämnder
 • Dialogmöten med invånare
 • Sollentuna kommun
 • Postadress: 191 86 Sollentuna
 • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
 • Telefon: 08-579 210 00
 • Fax: 08-579 216 44