Medborgarinflytande, möjligheter att påverka

Exempel på hur du som enskild kan ta del av och påverka utvecklingen i Sollentuna.

  • Fråga dina förtroendevalda
  • Öppna möten i nämnder och fullmäktige
  • Samråd vid fysiska planförändringar
  • Kontaktpolitiker i vissa nämnder
  • Dialogmöten med invånare
Relaterad information
  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44