Anders Morin (FP)


Anders Morin (FP)
ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

 

 

  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44