Sollentunajournalen

Sollentunajournalen nr 4 2014

Sollentuna kommun har gett ut tidningen Sollentunajournalen sedan 1990. Sista numret utkom den 13 november 2014.

Från och med årsskiftet 2014/2015 utvecklar Sollentuna kommun informationen till invånarna. För att nå ut till alla Sollentunabor på ett bättre sätt arbetar kommunen med flera olika informationskanaler.

Utöver kommunens webbplats kommer information bland annat att finnas på en helsida varje månad i lokaltidningarna Vi i Sollentuna och Mitt i Sollentuna. Kommunen kommer att i större utsträckning använda sig av sociala medier. Kommunen finns sedan tidigare på Facebook, och från årsskiftet 2014/2015 även på Twitter och Instagram.Ytterligare en nyhet för 2015 är Sollentunapodden, ett podradioprogram med fördjupningar i Sollentunarelaterade ämnen.

Äldre nummer av Sollentunajournalen, från 1999, finns att läsa här på webbplatsen. Ännu äldre tidningar som kommunen gett ut finns i kommunarkivet.

Sollentunajournalen

Från och med årsskiftet 2014/2015 utvecklar Sollentuna kommun informationen till invånarna. För att nå ut till alla Sollentunabor på ett bättre sätt arbetar kommunen med flera olika informationskanaler.

Utöver kommunens webbplats kommer information bland annat att finnas på en helsida varje månad i lokaltidningarna Vi i Sollentuna och Mitt i Sollentuna. Kommunen kommer att i större utsträckning använda sig av sociala medier. Kommunen finns sedan tidigare på Facebook, och från årsskiftet 2014/2015 även på Twitter och Instagram.Ytterligare en nyhet för 2015 är Sollentunapodden, ett podradioprogram med fördjupningar i Sollentunarelaterade ämnen.

Äldre nummer av Sollentunajournalen, från 1999, finns att läsa här på webbplatsen. Ännu äldre tidningar som kommunen gett ut finns i kommunarkivet.

Kontakt

Peter Holstad, Redaktör/kommunikatör
Kommunikationsenheten, Administrativa avdelningen, Kommunledningskontoret, Sollentuna kommun
Tfn: 08-579 211 61
Mobil: 073-915 11 61
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna
  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44