Sollentunajournalen

Sollentunajournalen nr 2 2014

Sollentunajournalen är en tabloidtidning som ges ut av kommunstyrelsen till hushåll och företag i Sollentuna kommun. Under 2014 ges tidningen ut fyra gånger.

Tidningens uppgift är att stödja den kommunala demokratin genom att ge invånarna kunskap om den politiska beslutsprocessen, hur beslut fattas och hur de kan påverkas samt ge saklig och läsvärd information och sprida kunskap om kommunens verksamheter och serviceutbud.

Sollentunajournalen skriver också om frågor som gäller kommunens näringsliv, föreningsverksamhet, kultur och övrigt som har anknytning till kommunen.

Redaktionen tar gärna emot förslag och tips med sollentunanknytning som kan bidra till innehållet. Upplagan är cirka 35 000 exemplar per utgivningstillfälle.

Sollentunajournalen 2014

Sollentunajournalen

Tidningens uppgift är att stödja den kommunala demokratin genom att ge invånarna kunskap om den politiska beslutsprocessen, hur beslut fattas och hur de kan påverkas samt ge saklig och läsvärd information och sprida kunskap om kommunens verksamheter och serviceutbud.

Sollentunajournalen skriver också om frågor som gäller kommunens näringsliv, föreningsverksamhet, kultur och övrigt som har anknytning till kommunen.

Redaktionen tar gärna emot förslag och tips med sollentunanknytning som kan bidra till innehållet. Upplagan är cirka 35 000 exemplar per utgivningstillfälle.

Kontakt

Peter Holstad, Redaktör/kommunikatör
Kommunikationsenheten, Administrativa avdelningen, Kommunledningskontoret, Sollentuna kommun
Tfn: 08-579 211 61
Mobil: 073-915 11 61
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna
  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44