Vänortsbesök

Publicerat: 9 maj 2012 
Kategori: Nyhetsarkivet

Den 9-11 maj får Sollentuna kommun vänortsbesök. Från Norge, Danmark och Finland kommer våra gäster som ska visas runt i Sollentuna och diskutera allt från klimatstrategi till situationen för äldre. 

Vänortsmötet är ett möte där Finland, Danmark, Norge och Sverige träffas. Det är representanter från en kommun i varje land och man turas om att vara värdland. Syftet är att lära av varandra och bli inspirerade av varandras arbetssätt. Besökarna är indelade i en social kommitté som har tema: situation för äldre, ledarskap och ekonomi, kompetensutveckling och utveckling av organisationer – och en tekniskt kommitté som har tema: klimat, energi och stadsutveckling.

Sollentuna kommun har satt ihop ett program där gästerna får besöka Järvafältet och följa med naturvårdschefen på en guidad tur i det fantastiska landskapet. Ett besök på Tunbergets stödboende för ensamkommande flyktingbarn ska också hinnas med. Förutom detta kommer de i arbetsgrupper att diskutera sina olika teman, lyssna till föredrag om klimatstrategin och får även en presentation av omvärldsanalysen för Sollentuna kommun.

Vi ser fram emot några givande dagar med kollegor från våra vänorter!


Vänortsbesök

Vänortsmötet är ett möte där Finland, Danmark, Norge och Sverige träffas. Det är representanter från en kommun i varje land och man turas om att vara värdland. Syftet är att lära av varandra och bli inspirerade av varandras arbetssätt. Besökarna är indelade i en social kommitté som har tema: situation för äldre, ledarskap och ekonomi, kompetensutveckling och utveckling av organisationer – och en tekniskt kommitté som har tema: klimat, energi och stadsutveckling.

Sollentuna kommun har satt ihop ett program där gästerna får besöka Järvafältet och följa med naturvårdschefen på en guidad tur i det fantastiska landskapet. Ett besök på Tunbergets stödboende för ensamkommande flyktingbarn ska också hinnas med. Förutom detta kommer de i arbetsgrupper att diskutera sina olika teman, lyssna till föredrag om klimatstrategin och får även en presentation av omvärldsanalysen för Sollentuna kommun.

Vi ser fram emot några givande dagar med kollegor från våra vänorter!

Nyheter


  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44