Utförare av hemtjänst som slutar i Sollentuna

Publicerat: 27 juni 2012 
Kategori: Nyhetsarkivet

Olivia Omsorg kommer att sluta utföra hemtjänst i Sollentuna och HSB Omsorg kommer att sluta utföra hemtjänst i kommundelarna Rotebro, Järvafältet, Norrviken och Viby. Förändringarna gäller från och med 1 september 2012.

I Sollentuna kommun finns valfrihetssystemet Fritt val - Hemtjänst. Det innebär att personer som har fått hemtjänst beviljat av en biståndshandläggare själva får välja vilken utförare som ska ansvara för deras hemtjänst. Det kan när som helst tillkomma nya utförare, eftersom nya företag när som helst kan ansöka om att bli godkända för att utföra hemtjänst i Sollentuna. Men utförare kan även sluta. Olivia omsorg väljer själva att sluta som hemtjänstutförare i Sollentuna och HSB Omsorg väljer att minska antalet områden som de är verksamma i.

De personer som idag har Olivia omsorg eller berörs av HSB Omsorgs förändring har blivit kontaktade av sina biståndshandläggare.


Utförare av hemtjänst som slutar i Sollentuna

I Sollentuna kommun finns valfrihetssystemet Fritt val - Hemtjänst. Det innebär att personer som har fått hemtjänst beviljat av en biståndshandläggare själva får välja vilken utförare som ska ansvara för deras hemtjänst. Det kan när som helst tillkomma nya utförare, eftersom nya företag när som helst kan ansöka om att bli godkända för att utföra hemtjänst i Sollentuna. Men utförare kan även sluta. Olivia omsorg väljer själva att sluta som hemtjänstutförare i Sollentuna och HSB Omsorg väljer att minska antalet områden som de är verksamma i.

De personer som idag har Olivia omsorg eller berörs av HSB Omsorgs förändring har blivit kontaktade av sina biståndshandläggare.

Nyheter


  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44