Utbyggnad av gångbana vid Linnés väg

Publicerat: 21 juni 2012 
Kategori: Nyhetsarkivet

I arbetet med att säkra skolvägarna i kommunen kommer gångbanan utmed Linnés väg att breddas.Utbyggnaden av gångbanan utmed norra sidan av Linnés väg mellan Sollentunavägen och Smedsvägen beräknas starta under vecka 26. Vi börjar arbetet från Smedsvägen.

Vi kommer att smalna av vägen till 6, 5 meters bredd och vi kommer utnyttja all kommunal mark mot tomtgränser. Du som har anläggningar utanför din tomtgräns kommer att få dessa borttagna under arbetets framskridande.

Vi beräknar att kunna få en fri gångbana på cirka 2 meters bredd stora delar av sträckan.

I vårt arbete med säkrare trafikmiljö kommer vi också att anlägga 1 – 2 st avsmalningar för effektiv fartdämpning.

Eventuella frågor om arbetet kan ställas till Kontaktcenter.
Tel. 579 217 00 eller e-post: kontaktcenter@sollentuna.se


Utbyggnad av gångbana vid Linnés vägUtbyggnaden av gångbanan utmed norra sidan av Linnés väg mellan Sollentunavägen och Smedsvägen beräknas starta under vecka 26. Vi börjar arbetet från Smedsvägen.

Vi kommer att smalna av vägen till 6, 5 meters bredd och vi kommer utnyttja all kommunal mark mot tomtgränser. Du som har anläggningar utanför din tomtgräns kommer att få dessa borttagna under arbetets framskridande.

Vi beräknar att kunna få en fri gångbana på cirka 2 meters bredd stora delar av sträckan.

I vårt arbete med säkrare trafikmiljö kommer vi också att anlägga 1 – 2 st avsmalningar för effektiv fartdämpning.

Eventuella frågor om arbetet kan ställas till Kontaktcenter.
Tel. 579 217 00 eller e-post: kontaktcenter@sollentuna.se

Nyheter


  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44