Stora trafikstörningar i Sollentuna i samband med Jubileumsmarathon 14 juli

Publicerat: 9 juli 2012 
Kategori: Nyhetsarkivet
Arkiverat: 15 juli 2012

Jubileumsmarathon den 14 juli går från Stockholms stadion via Östra station, Lill-Jans skogen, Frescati, Bergshamra, Ulriksdal, Silverdal, Helenelund, Tureberg, Häggvik, Norrviken till en vändpunkt vid Sollentuna kyrka - och samma sträcka tillbaka. Detta kommer att påverka bil- och busstrafiken längs bansträckningen under dagen och kvällen.

Undvik att köra bil under loppet. För dig som måste köra bil finns det alternativa färdvägar till och från de flesta områden som påverkas av loppet. Polisen och funktionärer kommer att hjälpa till för möjliggöra din bilresa. Var ute i god tid och planera din resa, den kan ta längre tid än normalt. Nedan finns alternativa resvägar och parkeringstips för de områden där Jubileumsmarthon påverkar de normala in-och utfarterna.

Tävlingen startar kl. 13.48 vid Stockholms stadion och pågår till kvällen. Bussterminalen i Sollentuna centrum kommer att vara helt avstängd hela trafikdygnet. Loppet går genom terminalområdet och flera evenemang äger rum i terminalen under dagen.

En provisorisk terminal etableras därför under hela trafikdygnet på gatorna runt terminalen, på Tingsvägen i anslutning till gångtunnlarna till pendeltågsstationen, på Bygdevägen vid Satelliten och på Sollentunavägen östra sidan om Sollentuna centrum.

På SL:s webbplats under rubriken Störningsinformation finns information om man söker på berörd busslinje, se länkar nedan.

Trafikinformation från Sollentuna kommun

Stora trafikstörningar i Sollentuna i samband med Jubileumsmarathon 14 juli

Undvik att köra bil under loppet. För dig som måste köra bil finns det alternativa färdvägar till och från de flesta områden som påverkas av loppet. Polisen och funktionärer kommer att hjälpa till för möjliggöra din bilresa. Var ute i god tid och planera din resa, den kan ta längre tid än normalt. Nedan finns alternativa resvägar och parkeringstips för de områden där Jubileumsmarthon påverkar de normala in-och utfarterna.

Tävlingen startar kl. 13.48 vid Stockholms stadion och pågår till kvällen. Bussterminalen i Sollentuna centrum kommer att vara helt avstängd hela trafikdygnet. Loppet går genom terminalområdet och flera evenemang äger rum i terminalen under dagen.

En provisorisk terminal etableras därför under hela trafikdygnet på gatorna runt terminalen, på Tingsvägen i anslutning till gångtunnlarna till pendeltågsstationen, på Bygdevägen vid Satelliten och på Sollentunavägen östra sidan om Sollentuna centrum.

På SL:s webbplats under rubriken Störningsinformation finns information om man söker på berörd busslinje, se länkar nedan.

Nyheter


  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44