TÄNK OM- du som förälder kan påverka!

Publicerat: 11 juni 2012 
Kategori: Nyhetsarkivet
Arkiverat: 2 juli 2012

Inför skolavslutningen arbetar Sollentuna kommun med en nationell informationskampanj som heter TÄNK OM vars syfte är att öka medvetenheten hos vuxna när det gäller tonåringars alkoholbruk och att minska tillgången av alkohol. Du som förälder kan påverka!

Snart är det skolavslutning och sommarlov - tillfällen då vi vet att tonåringar dricker alkohol och vissa gör sin alkoholdebut. Passa på att prata lite extra med din tonåring inför skolavslutningen.

Forskning visar att en restriktiv hållning och tydliga gränser från föräldrarnas sida kan skjuta upp alkoholdebuten och bidra till mindre alkoholproblem i framtiden. Våga ta samtalet och våga sätt gränser för vad som ska vara tillåtet. Ungdomar vill ha klara besked. Varma tydliga och engagerade vuxna kan påverka oerhört mycket.

Inför skolavslutningen har Sollentuna kommun deltagit i TÄNK OM kampanjen.  Den 7 juni delade vi ut flygblad utanför pendeltågsstationen vid Sollentuna station. Detta skedde i samarbete med polisen, politiker och frivilligorganisationer såsom Stockholms läns nykterhetsförbund, MHF och IOGT-NTO.

Ladda ner flygblad!
Länk till TÄNK OM

TÄNK OM- du som förälder kan påverka!

Snart är det skolavslutning och sommarlov - tillfällen då vi vet att tonåringar dricker alkohol och vissa gör sin alkoholdebut. Passa på att prata lite extra med din tonåring inför skolavslutningen.

Forskning visar att en restriktiv hållning och tydliga gränser från föräldrarnas sida kan skjuta upp alkoholdebuten och bidra till mindre alkoholproblem i framtiden. Våga ta samtalet och våga sätt gränser för vad som ska vara tillåtet. Ungdomar vill ha klara besked. Varma tydliga och engagerade vuxna kan påverka oerhört mycket.

Inför skolavslutningen har Sollentuna kommun deltagit i TÄNK OM kampanjen.  Den 7 juni delade vi ut flygblad utanför pendeltågsstationen vid Sollentuna station. Detta skedde i samarbete med polisen, politiker och frivilligorganisationer såsom Stockholms läns nykterhetsförbund, MHF och IOGT-NTO.

Nyheter


  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44