Ny utförare inom ledsagarservice

Publicerat: 2 juli 2012 
Kategori: Nyhetsarkivet
Arkiverat: 23 juli 2012

Nu kan du som har ledsagarservice välja mellan ytterligare en utförare. Det nya företaget heter Sollentuna Omsorg och utför sedan tidigare även hemtjänst i kommunen.

Sollentuna kommun har idag valfrihetssystem inom hemtjänst, ledsagarservice, kontaktperson (enligt LSS), avlösarservice, boendestöd och dagverksamhet. Det innebär att du som har fått någon av dessa insatser beviljade av en handläggare på vård- och omsorgskontoret själv får välja vilken utförare som ska ansvara för din hjälp.

Nya företag kan när som helst ansöka om godkännande för någon av insatserna i Fritt val. Om företagen uppfyller de krav som kommunen ställer blir de godkända som utförare i Sollentuna. Du kan läsa mer om valfrihetssystemet Fritt val samt om de valbara utförarna på kommunens webbplats, klicka på länkarna nedan för mer information.


Ny utförare inom ledsagarservice

Sollentuna kommun har idag valfrihetssystem inom hemtjänst, ledsagarservice, kontaktperson (enligt LSS), avlösarservice, boendestöd och dagverksamhet. Det innebär att du som har fått någon av dessa insatser beviljade av en handläggare på vård- och omsorgskontoret själv får välja vilken utförare som ska ansvara för din hjälp.

Nya företag kan när som helst ansöka om godkännande för någon av insatserna i Fritt val. Om företagen uppfyller de krav som kommunen ställer blir de godkända som utförare i Sollentuna. Du kan läsa mer om valfrihetssystemet Fritt val samt om de valbara utförarna på kommunens webbplats, klicka på länkarna nedan för mer information.

Nyheter


  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44