Järva cykelled invigs

Publicerat: 26 maj 2009 
Kategori: Nyhetsarkivet
Besöksmål på cykleturen. Foto: Stefan Örtendal

Onsdag den 27 maj invigs en ny cykelled som binder ihop stad, kultur och natur på Järvafältet, från Ulriksdal till Rotebro. Invigningen äger rum vid Akalla by klockan 15.00.

Fem kommuner, Järfälla, Sollentuna, Stockholm, Solna och Sundbyberg, har tillsammans med Svenska Cykelsällskapet skapat en cykelled genom de mest sevärda natur- och kulturmiljöerna på Järvafältet. Sammanlagt har 7 mil slingrande cykelvägar skyltats till en ringled som gör det möjligt att börja och sluta cykla där det passar en själv. I satsningen ingår även en nyproducerad cykel- och friluftskarta.  

Syftet med samarbetet kring cykelleden är att knyta ihop innehållet i de olika delarna av Järvafältet och skylta anslutningar från pendeltågsstationerna kring Järvafältet. Till leden finns en ny karta med cykelleden och vandringsleder samt information om utflyktsmål. Kommunerna vill med denna satsning också främja folkhälsan.

Leden går genom flera naturreservat med Igelbäckens naturreservat i Solna längst i söder sedan vidare norrut genom Igelbäckens naturreservat i Sundbyberg, Igelbäckens kulturreservat i Stockholm, Hansta naturreservat i Stockholm, Västra Järvafältet och Molnsättra i Järfälla samt Östra Järvafältet i Sollentuna.  Av ledens totala 70 km är 30 km anslutningar från pendeltågsstationerna kring Järvafältet.

Genom en cykeltur utmed leden kan man uppleva det omväxlande landskapet på Järvafältet med flera gamla gårdsmiljöer, odlade marker, betande djur, fågelrika våtmarker, glittrande sjöar, blommande ekbackar men också mer urskogslika skogar. Utbudet av service och information är också stort. Kaféer, raststugor, visningsgårdar, toaletter, informationstavlor, grillplatser mm underlättar upplevelserna i området. På varje kommuns webbplats finns mer information om naturreservaten.

Skyltning Järva cykelled Foto: Rikard Dahlén

Sollentuna har under många år samarbetat med Järfälla om information och skyltning på Järvafältet. Nyheten med Järva cykelled är att skyltningen nu även knyts samman med Stockholm, Sundbyberg och Solna. Nytt är också att det från varje pendeltågsstation finns skyltning ut till Järvafältet.

Cykelkartan kan köpas i kaféerna i reservaten och i Turebergshusets reception. Kartan kommer också att finnas i vissa butiker runt Järvafältet.


Frågor om leden i Sollentuna:
Rikard Dahlén 08-579 215 02
Sollentuna kommun

Frågor om leden allmänt:
Lasse Brynolf, 08-751 62 04
sekreterare Svenska Cykelsällskapet


Järva cykelled invigs

Fem kommuner, Järfälla, Sollentuna, Stockholm, Solna och Sundbyberg, har tillsammans med Svenska Cykelsällskapet skapat en cykelled genom de mest sevärda natur- och kulturmiljöerna på Järvafältet. Sammanlagt har 7 mil slingrande cykelvägar skyltats till en ringled som gör det möjligt att börja och sluta cykla där det passar en själv. I satsningen ingår även en nyproducerad cykel- och friluftskarta.  

Syftet med samarbetet kring cykelleden är att knyta ihop innehållet i de olika delarna av Järvafältet och skylta anslutningar från pendeltågsstationerna kring Järvafältet. Till leden finns en ny karta med cykelleden och vandringsleder samt information om utflyktsmål. Kommunerna vill med denna satsning också främja folkhälsan.

Leden går genom flera naturreservat med Igelbäckens naturreservat i Solna längst i söder sedan vidare norrut genom Igelbäckens naturreservat i Sundbyberg, Igelbäckens kulturreservat i Stockholm, Hansta naturreservat i Stockholm, Västra Järvafältet och Molnsättra i Järfälla samt Östra Järvafältet i Sollentuna.  Av ledens totala 70 km är 30 km anslutningar från pendeltågsstationerna kring Järvafältet.

Genom en cykeltur utmed leden kan man uppleva det omväxlande landskapet på Järvafältet med flera gamla gårdsmiljöer, odlade marker, betande djur, fågelrika våtmarker, glittrande sjöar, blommande ekbackar men också mer urskogslika skogar. Utbudet av service och information är också stort. Kaféer, raststugor, visningsgårdar, toaletter, informationstavlor, grillplatser mm underlättar upplevelserna i området. På varje kommuns webbplats finns mer information om naturreservaten.

Skyltning Järva cykelled Foto: Rikard Dahlén

Sollentuna har under många år samarbetat med Järfälla om information och skyltning på Järvafältet. Nyheten med Järva cykelled är att skyltningen nu även knyts samman med Stockholm, Sundbyberg och Solna. Nytt är också att det från varje pendeltågsstation finns skyltning ut till Järvafältet.

Cykelkartan kan köpas i kaféerna i reservaten och i Turebergshusets reception. Kartan kommer också att finnas i vissa butiker runt Järvafältet.


Frågor om leden i Sollentuna:
Rikard Dahlén 08-579 215 02
Sollentuna kommun

Frågor om leden allmänt:
Lasse Brynolf, 08-751 62 04
sekreterare Svenska Cykelsällskapet

Nyheter


  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44