Nu börjar sommarlovet!

Publicerat: 12 juni 2012 
Kategori: Nyhetsarkivet
Foto: Gabriella Signäs

Victor Kaiser går ut 9:an på Djupdalsskolan och tog på avslutningen emot Sollentuna Skolsamfond 2012.

"God kamratanda", "berömvärt flit" och "goda kunskaper" är nyckelbegrepp för att bli nominerad till Sollentuna Skolsamfonds stipendium.  I år var det Victor Kaiser på Djupdalsskolan som premierades med 1 000 kronor.

Stipendiet överlämnades av Carina Knorpp, vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden på Djupdalsskolans avslutning. Stiftelsen Sollentuna Skolsamfond delar vartannat år ut stipendiet till en elev i gymnasiet och vartannat år till en grundskoleelev.

Motiveringen löd: "Victor överträffar, trots sin funktionsnedsättning, ständigt sina och skolans förväntningar. Han bjuder alltid på sig själv och ställer alltid upp för sina kamrater. Victor är även Djupdalsskolans och Sollentunas störste marknadsförare."

I dagarna är det  skolavslutning i alla Sollentunas skolor. Vi önskar alla föräldrar och elever, både ni som fortsätter till hösten och ni som går vidare till nya äventyr, lycka till! Trevlig sommar!


Nu börjar sommarlovet!

"God kamratanda", "berömvärt flit" och "goda kunskaper" är nyckelbegrepp för att bli nominerad till Sollentuna Skolsamfonds stipendium.  I år var det Victor Kaiser på Djupdalsskolan som premierades med 1 000 kronor.

Stipendiet överlämnades av Carina Knorpp, vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden på Djupdalsskolans avslutning. Stiftelsen Sollentuna Skolsamfond delar vartannat år ut stipendiet till en elev i gymnasiet och vartannat år till en grundskoleelev.

Motiveringen löd: "Victor överträffar, trots sin funktionsnedsättning, ständigt sina och skolans förväntningar. Han bjuder alltid på sig själv och ställer alltid upp för sina kamrater. Victor är även Djupdalsskolans och Sollentunas störste marknadsförare."

I dagarna är det  skolavslutning i alla Sollentunas skolor. Vi önskar alla föräldrar och elever, både ni som fortsätter till hösten och ni som går vidare till nya äventyr, lycka till! Trevlig sommar!

Nyheter


  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44