Kvalitetsutmärkelser 2011

Publicerat: 10 maj 2012 
Kategori: Nyhetsarkivet

Den 22 mars 2012 hölls årets kvalitetsutmärkelsegala med fokus på LSS-verksamheter. SOLOM fick ta emot två priser under galakvällen på Scandic Star Sollentuna.

För bästa resultat i brukarundersökningen Kvalitetsbarometern 2011 tog Rotsundagårdsvägen 8 och Område 3, Autismcenter SDV, emot pris.

Ett stort grattis till pristagarna!

Kvalitetsbarometern 2012 kommer genomföras inom äldreomsorg.

Mer information

Kvalitetsutmärkelser 2011

För bästa resultat i brukarundersökningen Kvalitetsbarometern 2011 tog Rotsundagårdsvägen 8 och Område 3, Autismcenter SDV, emot pris.

Ett stort grattis till pristagarna!

Kvalitetsbarometern 2012 kommer genomföras inom äldreomsorg.

Nyheter


  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44