Förenade Care tar över driften av Rådans äldreboende

Publicerat: 26 juni 2012 
Kategori: Nyhetsarkivet
Arkiverat: 17 juli 2012

Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 5 juni att tilldela Förenade Care AB driftsansvaret för Rådans äldreboende.

Rådans äldreboende som ligger i Silverdal drivs idag av Aleris Äldreomsorg, men den 2 november i år tar Förenade Care AB över. Det nya avtalet gäller sedan fram till den 1 november 2016 med möjlighet till förlängning i ytterligare 3 plus 3 år.

Bytet av utförare kommer inte att innebära några större förändringar för de personer som idag bor på Rådans äldreboende. Kommunen kommer inom kort att kontakta boende och anhöriga för mer information.

Har du frågor?
Kontakta Kalle Brandstedt på vård- och omsorgskontoret om du har några frågor rörande upphandlingen, se kontaktuppgifter till höger.


Förenade Care tar över driften av Rådans äldreboende

Rådans äldreboende som ligger i Silverdal drivs idag av Aleris Äldreomsorg, men den 2 november i år tar Förenade Care AB över. Det nya avtalet gäller sedan fram till den 1 november 2016 med möjlighet till förlängning i ytterligare 3 plus 3 år.

Bytet av utförare kommer inte att innebära några större förändringar för de personer som idag bor på Rådans äldreboende. Kommunen kommer inom kort att kontakta boende och anhöriga för mer information.

Har du frågor?
Kontakta Kalle Brandstedt på vård- och omsorgskontoret om du har några frågor rörande upphandlingen, se kontaktuppgifter till höger.

Nyheter


  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44