Asfaltsarbete 25/4 - 11/5

Publicerat: 4 maj 2012 
Kategori: Nyhetsarkivet
Arkiverat: 12 maj 2012

Trafik-och fastighetskontoret asfalterar nu Flintlåsvägen, Lodvägen, Ribbings väg, Rudbecks väg, Flisbacken, samt del av Gärdstuguvägen ( Stallvägen-Klippvägen) och i visa fall gång o cykelvägar i anslutning till ovan nämnda gator.

Arbetet inleds med brunnsarbeten. Därefter kommer översta asfalten rivas bort. Brunnar och bortrivningen beräknas ta cirka 2 veckor.

Slutligen kommer ny beläggning läggas på och nya trafikmålningar ordnas. Detta arbete kommer att ryka och bullra och asfaltsklister sprids på gatorna innan vi asfalterar. Tänk på att klistret fastnar under skor och tassar. Kör långsamt med bilen, då det stänker. Klistret går att få bort med kraftig avfettning, smör eller matolja.

Arbetet kommer att påverka framkomligheten med bil. Tag god tid på dig när du ska passera med bilen och tänk på att hjälpa barn förbi arbetsplatsen.

Asfalteringen kommer att utföras av NCC Roads.


Asfaltsarbete 25/4 - 11/5

Arbetet inleds med brunnsarbeten. Därefter kommer översta asfalten rivas bort. Brunnar och bortrivningen beräknas ta cirka 2 veckor.

Slutligen kommer ny beläggning läggas på och nya trafikmålningar ordnas. Detta arbete kommer att ryka och bullra och asfaltsklister sprids på gatorna innan vi asfalterar. Tänk på att klistret fastnar under skor och tassar. Kör långsamt med bilen, då det stänker. Klistret går att få bort med kraftig avfettning, smör eller matolja.

Arbetet kommer att påverka framkomligheten med bil. Tag god tid på dig när du ska passera med bilen och tänk på att hjälpa barn förbi arbetsplatsen.

Asfalteringen kommer att utföras av NCC Roads.

Nyheter


  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44