Asfaltsarbete 23/4-27/4

Publicerat: 24 april 2012 
Kategori: Nyhetsarkivet

Trafik-och fastighetskontoret utför nu beläggningsarbeten på Borgvägen, Bössvägen och Landsnoravägen (Danderydsvägen-Torpvägen).

Detta arbete kommer att ryka och bullra och asfaltsklister sprids på gatorna innan vi asfalterar. Tänk på att klistret fastnar under skor och tassar. Kör långsamt med bilen, då det stänker. Klistret går att få bort med kraftig avfettning, smör eller matolja. 

Arbetet kommer att påverka framkomligheten med bil. Tag god tid på dig när du ska passera med bilen och tänk på att hjälpa barn förbi arbetsplatsen.

Asfalteringen kommer att utföras av NCC Roads.  


Asfaltsarbete 23/4-27/4

Detta arbete kommer att ryka och bullra och asfaltsklister sprids på gatorna innan vi asfalterar. Tänk på att klistret fastnar under skor och tassar. Kör långsamt med bilen, då det stänker. Klistret går att få bort med kraftig avfettning, smör eller matolja. 

Arbetet kommer att påverka framkomligheten med bil. Tag god tid på dig när du ska passera med bilen och tänk på att hjälpa barn förbi arbetsplatsen.

Asfalteringen kommer att utföras av NCC Roads.  

Nyheter


  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44