Är du anhörig till en person med demenssjukdom?

Publicerat: 9 januari 2012 
Kategori: Nyhetsarkivet
Arkiverat: 8 februari 2012

Vill du delta i en anhöriggrupp under våren? Anhöriggruppen träffas med start 14 februari på tisdagar.

Vi träffas en gång i veckan vid sex tillfällen klockan 16:00-17:30 på Frivilligcentralen på Turebergs allé 16. Du får information och kunskap genom föreläsningar om diagnos, övergripande om medicinering, hjälpmedel, samhällets stöd, bemötande och anhörigas situation. Anhöriggruppen blir också ett forum för att träffa andra anhöriga i liknande situation och utbyta erfarenheter.  

Ta kontakt med oss för att få mer information eller för att anmäla dig. Sista dag för anmälan är 1 februari. Deltagandet är kostnadsfritt. Vi som anordnar anhöriggruppen arbetar inom SOLOMs förebyggande verksamhet i Sollentuna kommun.    

 


Är du anhörig till en person med demenssjukdom?

Vi träffas en gång i veckan vid sex tillfällen klockan 16:00-17:30 på Frivilligcentralen på Turebergs allé 16. Du får information och kunskap genom föreläsningar om diagnos, övergripande om medicinering, hjälpmedel, samhällets stöd, bemötande och anhörigas situation. Anhöriggruppen blir också ett forum för att träffa andra anhöriga i liknande situation och utbyta erfarenheter.  

Ta kontakt med oss för att få mer information eller för att anmäla dig. Sista dag för anmälan är 1 februari. Deltagandet är kostnadsfritt. Vi som anordnar anhöriggruppen arbetar inom SOLOMs förebyggande verksamhet i Sollentuna kommun.    

 

Kontakt

Grupper för anhöriga
SOLOM, Vård- och omsorgskontoret, Sollentuna kommun
Turebergsvägen 5
191 47 Sollentuna

Helena Bjerkelius                                                          
Anhörigkonsulent 
Tel. 08-579 215 31
helena.bjerkelius@sollentuna.se                              


Natalie Alrenius

Demenssköterska
Tel. 08-579 219 38
natalie.alrenius@sollentuna.se  

Nyheter


  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44