Trafikverket utför arbeten på Häggviksleden

Publicerat: 18 juni 2014 
Kategori: NYHET - Trafik & teknik

Under sommaren kommer Häggviksleden, som är en del av väg 265, Norrortsleden att genomgå reparationer. Arbetena genomförs av trafikverket.

Arbetena utförs från den 24 juni till och med slutet av september 2014. Det kommer att vara begränsad framkomlighet och nedsatt hastighet vid arbetsområdet.

Körbanorna i västlig riktning stängs av helt vid Trafikplats Häggvik, där trafiken leds över till östra körbanan. Det innebär att ett körfält är öppet i vardera riktning där arbetet pågår.


Trafikverket utför arbeten på Häggviksleden

Arbetena utförs från den 24 juni till och med slutet av september 2014. Det kommer att vara begränsad framkomlighet och nedsatt hastighet vid arbetsområdet.

Körbanorna i västlig riktning stängs av helt vid Trafikplats Häggvik, där trafiken leds över till östra körbanan. Det innebär att ett körfält är öppet i vardera riktning där arbetet pågår.

  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44