Felanmälan

Badplatser

Belysning

Bredband

 • Kontakta din leverantör av Internet-tjänster eller Digital-TV direkt.

Elnät och fjärrvärme

Fritidsanläggningar och motionsspår

 • Upptäcker du något fel vid fritidsanläggningar eller motionsspår så rapporterar du det till kultur- och fritidskontoret 08-579 228 91.

Klotter

 • Skadegörelse i form av klotter bör tas bort så snart som möjligt. Därför är vi tacksamma om du rapporterar till kommunens brottsförebyggare när du ser klotter via e-post.

Sophantering

 • Hushållsavfall och latrin - För frågor om abonnemang, beställning av kärl, hämtning av avfall, fakturering och flyttanmälan, kontakta kundtjänst Sollentuna Energi, tel. 08-623 88 00 eller info@sollentunaenergi.se.
 • Slam och fett - kontakta kundtjänst hos Ragn-Sells 08-795 47 40.
 • Återvinningsstation – För anmälan om behov av städning eller tömning av återvinningsstationer, kontakta kundtjänst på Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) AB, tel. 0200-88 03 11 eller info@ftiab.se.
 • Övriga frågor - kontakta Sollentuna Energi 08-623 88 92.

Vatten och avlopp

Viltolyckor

 • Trafikskadat vilt ska anmälas till polisen. Ring alltid 112 och gör en polisanmälan om du skadat ett djur eller hittar ett trafikskadat djur vid vägen.

Gator, Lekplatser, Natur, Parker, Snöröjning, Trafik 

 • Fel gällande drift och underhåll på gator, lekplatser, parker, snöröjning, trafik eller nedskräpning i naturen anmäls i formuläret nedanFelanmälan vidarebefordras till entreprenör som åtgärdar felet. Återkoppling utlovas inte på felanmälan via webbformuläret.

Kontakt

Kontaktcenter
Trafik- och fastighetskontoret, Sollentuna kommun
Tfn: 08-579 210 00
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna

Akuta fel

Anmälan av akuta fel under övrig tid 08-623 88 66


Vid fel på Trafikverkets anläggningar och vägar ska felanmälan göras till nummer: 0771-24 24 24

Övrig felanmälan se information på denna sidan.

 • Sollentuna kommun
 • Postadress: 191 86 Sollentuna
 • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
 • Telefon: 08-579 210 00
 • Fax: 08-579 216 44