Felanmälan

Felanmälan gör du när något inte uppfyller sin tilltänkta funktion, är trasigt eller kräver underhåll på grund av skador.

Badplatser

 • Upptäcker du något fel vid badplatserna Rösjöbadet eller Norrviken Torparängen är vi tacksamma om du rapporterar det till kultur- och fritidskontoret 08-579 228 91.
 • Övriga badplatser - ring 08-579 210 00 vardagar kl. 08.00-17.00.

Belysning

Bredband

 • Kontakta din leverantör av Internet-tjänster eller Digital-TV direkt.

Elnät och fjärrvärme

Fritidsanläggningar och motionsspår

 • Upptäcker du något fel vid fritidsanläggningar eller motionsspår så rapporterar du det till kultur- och fritidskontoret 08-579 228 91.

Gator, Lekplatser, Natur, Parker, Snöröjning, Trafik 

 • Fel gällande drift och underhåll på gator, lekplatser, parker, snöröjning, trafik eller nedskräpning i naturen anmäls till trafik- och fastighetskontoret. Lämna din felanmälan via denna länk.

Klotter

 • Skadegörelse i form av klotter bör tas bort så snart som möjligt. Därför är vi tacksamma om du rapporterar till kommunens brottsförebyggare när du ser klotter via e-post.

Sophantering

 • Hushållsavfall och latrin - För frågor om abonnemang, beställning av kärl, hämtning av avfall, fakturering och flyttanmälan, kontakta kundtjänst Sollentuna Energi, tel. 08-623 88 00 eller info@sollentunaenergi.se.
 • Slam och fett - kontakta kundtjänst hos Ragn-Sells 08-795 47 40.
 • Återvinningsstation – För anmälan om behov av städning eller tömning av återvinningsstationer, kontakta kundtjänst på Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) AB, tel. 0200-88 03 11 eller info@ftiab.se.
 • Övriga frågor - kontakta Sollentuna Energi 08-623 88 92.

Vatten och avlopp

Viltolyckor

 • Trafikskadat vilt ska anmälas till polisen. Ring alltid 112 och gör en polisanmälan om du skadat ett djur eller hittar ett trafikskadat djur vid vägen.

Kontakt

Kontaktcenter
Trafik- och fastighetskontoret, Sollentuna kommun
Tfn: 08-579 210 00
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna

Akuta fel

Anmälan av akuta fel under övrig tid 08-623 88 66


Vid fel på Trafikverkets anläggningar och vägar ska felanmälan göras till nummer: 0771-24 24 24

Övrig felanmälan se information på denna sidan.

 • Sollentuna kommun
 • Postadress: 191 86 Sollentuna
 • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
 • Telefon: 08-579 210 00
 • Fax: 08-579 216 44