Personuppgifter på denna webbplats

Kommunstyrelsen i Sollentuna kommun är personuppgiftsansvarig för hanteringen av personuppgifter på denna webbplats. Denna hantering styrs av personuppgiftslagen. Personuppgifterna sparas så länge som de är aktuella och tas därefter bort enligt de gallringsregler som gäller för kommunstyrelsen.

 

Rätt att begära rättelse och information

Du har rätt att begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos kommunen. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Skicka en undertecknad begäran till:
Sollentuna kommun
Kommunledningskontoret
191 86 Sollentuna.

Offentlighetsprincipen

Kommunen är en myndighet och det innebär att de ansökningar och andra handlingar som du skickar till oss blir allmänna handlingar. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.
Vill du veta mer om din rätt enligt personuppgiftslagen? Läs vidare på Datainspektionens webbplats.

Relaterad information
Externa länkar
  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44