Miljö- och byggnadsnämnden

Sollentuna kommun
Kontaktuppgifter
Gatuadress: Turebergs torg 1

Skicka e-post: mbn@sollentuna.se
Övrigt

Ordförande: Oscar Nyströmer (M)
08-579 210 23

Nämndsekreterare: Ayra Abrahamsson
08-579 222 60

Miljö- och byggnadsnämnden

  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44