Peter Gustavsson

Musikpedagog: saxofon- och blockflöjt, Sollentuna kulturskola, Kultur- och fritidskontoret, Sollentuna kommun
Kontaktuppgifter
Gatuadress: Malla Silfverstolpes väg 3
Postnummer: 192 51
Ort: Sollentuna

Mobiltelefon: 073-915 20 29
Skicka e-post: pegus_s@edu.sollentuna.se
Övrigt

Undervisar i saxofon, blockflöjt och klarinett samt saxofonensembler.
 

Peter Gustavsson

  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44