Leverantörsinformation

Fakturaadress till Sollentuna kommun

Sollentuna kommun vill att kommunens leverantörer skickar e-fakturor.

Beträffande de leverantörsfakturor som skickas till kommunen på papper gäller dock följande:

Leverantörsfakturor i pappersformat till Sollentuna kommun (organisationsnummer 212000-0134)

Skickas till kommunens fakturaadress:

Sollentuna kommun
Skanning [beställarreferens] x)
191 86 SOLLENTUNA

Ovanstående adress är enbart en fakturaadress. Leveransadress ska anges särskilt vid beställning. Till fakturadressen skickas enbart originalfakturor (inga kopior).

Beställarreferens och fakturaadress ska lämnas av kommunens personal vid beställning.

Vid köp av varor ska även kommunens personal ange leveransadress.  Er referens, kommunens beställarreferens x), kan bestå av bokstäver och siffror.

Er referens skrivs i rak följd utan mellanslag, punkter eller tecken.

Det är viktigt att kommunens leverantörer vid varje beställningstillfälle är noga med att fråga efter denna information. Om det inte finns någon plats för referens på fakturan skrivs referenskoden på andra raden i fakturaadressen efter Skanning.

Leveransadress: Allfarvägen 31

Huvudpostgiro 2 57 15 - 4, Bankgiro 235 - 8026, Organisationsnummer: 212 000 - 0134

Kontakt

Budget och redovisningsenheten
Ekonomiavdelningen, Kommunledningskontoret, Sollentuna kommun
Tfn: 08-579 215 15
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna
  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44