Grafisk manual för Sollentuna kommun - riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk

Ny grafisk manual

Sollentuna kommun kommunicerar ofta och mycket. Till stöd i det arbetet har vi en grafisk profil som gör det lätt för invånare och andra att känna igen oss.

Sedan våren 2010 har Sollentuna kommun en ny och uppdaterad grafisk profil. Våren 2012 har den reviderats och en ny grafisk manual  gör det lätt att göra rätt.

Den grafiska manualen innehåller riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk. Här finns instruktioner kring våra profilfärger och grafiska element som skapar igenkänning. Vi resonerar kring bildspråk och ger anvisningar för logotypens användande, samprofilering, platsannonser, powerpointpresentationer och visitkort.

Vill du använda vår logotyp är du välkommen att kontakta kommunikationsenheten.

Ladda ner manualen här
Grafisk manual (3893 kb) Öppnas i nytt fönster

Kontakt

Kommunikationsenheten
Administrativa avdelningen, Kommunledningskontoret, Sollentuna kommun
Tfn: 08-579 210 00
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna
  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44