Kontakta Sollentuna kommun

Kontaktcenter

Sollentuna kommuns kontaktcenter tar emot dina ärenden.
Du når oss måndag, onsdag och torsdag kl 8-17, samt tisdag och fredag kl 9-17.


Vad händer när jag ringer?

Telefonnummer till Sollentuna kommun: 08 579 210 00
När du ringer får du olika val.

Knappvalsalternativ  
Vet du namnet på den du söker, eller vill tala med telefonist Tryck 1
För äldreomsorg, barnomsorg, grundskola eller försörjningsstöd Tryck 2
Gäller det bygglov, miljö, trafik, gata eller park Tryck 3
Vill du komma till Kontaktcenter Företag Tryck 4

Besök kommunen

Berätta i receptionen om du vill träffa kontaktcenter. Har du en avtalad besökstid med någon annan i Turebergshuset så meddela detta i receptionen.
Turebergshuset, Turebergs torg 1, entréplanet

Skriv till kommunen

Du kan skicka e-post till kommunens kontaktcenter: kontaktcenter@sollentuna.se

Är du företagare kan du skicka e-post till Kontaktcenter Företag: 
kontaktcenter-foretag@sollentuna.se

Du kan skicka brev till kommunen:
Sollentuna kommun, 191 86 Sollentuna

Sociala medier

Du kan nå kommunen på Facebook
www.facebook.com/sollentunakommun

 

  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44