När mitt barn ska sluta på fritids hur gör jag då?

Kategori: Barn och utbildning-Fritidsverksamhet

När du inte har behov av omsorg på fritids eller ditt barn inte har rätt till plats längre (ex barnet börjar i årskurs 4 och det inte finns fritids för år 4 på skolan) måste du säga upp platsen.

OBS ! Alla barn som går i år 3 och som har fritidsplaceringar har rätt till plats t.o.m 31 juli. De som inte sagt upp sin fritidsplacering sägs upp centralt med den 31 juli som sista placeringsdag.

Läs mer på webbplatsen: Länk till Uppsägning av fritidshemsplatsen

När mitt barn ska sluta på fritids hur gör jag då?

  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44