Finns det fritidsgårdar?

Kategori: Barn och utbildning-Fritidsverksamhet

Ja, det finns flera fritidsgårdar i kommunen.

Läs mer om verksamheten på kommunens webbplats Fritidsverksamhet.

Finns det fritidsgårdar?

  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44