Tröskning på gammalt vis

Kategori: Ut i naturen
Plats: Väsby gård
Tidpunkt: Söndag den 5 oktober kl 13:00 - 15:00

Prova på gammeldags tröskning med slaga.

Ett äldre tröskverk finns också på plats. Rensning av
säden med handdrivet rensverk.

Tröskning på gammalt vis

Ett äldre tröskverk finns också på plats. Rensning av
säden med handdrivet rensverk.

  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44