Naturskola för familjen

Kategori: Ut i naturen
Plats: Naturskolan, Väsby gård
Tidpunkt: Söndag den 27 oktober kl 11:00 - 15:00
Arrangör: Naturskolan

Välkommen till Naturskolans tältkåta.

Prova att göra upp eld på olika sätt och att baka bröd över öppen eld.

Naturskolans tältkåta hittar du en bit in i skogen bakom Naturskolan. Följ markering från Naturskolan.

Naturskola för familjen

Naturskolans tältkåta hittar du en bit in i skogen bakom Naturskolan. Följ markering från Naturskolan.

Evenemang


  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44