Plöjning med gamla traktorer

Kategori: Ut i naturen
Plats: Bögs gård
Tidpunkt: Lördag den 8 september kl 12:00 - 15:00

Visning av gamla grålletraktorer som plöjer en åker vid Bögs gård.

 Grålleklubben berättar om sin verksamhet.

Plöjning med gamla traktorer

 Grålleklubben berättar om sin verksamhet.

  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44