Gamla grödor och redskap

Kategori: Ut i naturen
Plats: Väsby gård, ladugården
Tidpunkt: Söndag den 15 september kl 13:00 - 15:00

Vi visar och berättar om gamla grödor som har odlats på tvåsädesåkern och allmogeåkern. De gamla jordbruksredskapen som används i landskapet visas också.

Välkommen in på den gamla höskullen till ladugården som stod färdig 1898.

Gamla grödor och redskap

Välkommen in på den gamla höskullen till ladugården som stod färdig 1898.

Evenemang


  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44