Förebygg olycksfall

Alla olyckor går inte att skydda sig ifrån, men man kan enkelt minska risken för att drabbas av olyckor.

Nedanför finns en länk till bra information som hjälper till att att få en säkrare miljö runt, i och utanför hemmet. Det kan handla om säkerhet i hemmet och på fritiden, elsäkerhet, säkerhet på resan eller trafiksäkerhet.

 

  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44