Grannsamverkansbilen hjälper, ser och syns

Grannsamverkansbilen i Sollentuna innebär att frivilliga åker runt i en bil och fungerar som polisens extra ögon och öron. Personerna i bilen ska inte ta över polisiära uppgifter utan istället ses som ett frivilligt och trygghetsskapande komplement.

Sollentuna har sedan flera år goda erfarenheter av bra samverkan mellan polis, företag, föreningar och medborgare. Grannsamverkansbilen är ett led i detta arbete. Genom att grannsamverkansbilen rör sig i våra bostadsområden i syfte att vara synliga och vara "ögon på stan" försvåras att brott sker och tryggheten för boende och andra som vistas i Sollentuna ökar.

Grannsamverkansbilens förare utbildas av polisen som också förser dem med aktuell information inför varje pass.

Grannsamverkansförarna:
• lämnar iakttagelser/vittneslappar till kringboende
• håller kontakt med grannsamverkansområden
• håller ögonen öppna i våra större bostadområden samt på större p-platser
• delar efter bostadsinbrott ut varningsbrev till kringboende.

Är du intresserad av att medverka?
Ta kontakt med ordföranden för grannsamverkansbilens styrgrupp

Hans Lauenstein
Tfn: 070 744 82 22

E-post: grannsamverkansbilen@sollentuna.se

Grannsamverkansbilen
Folder (147 kb) Öppnas i nytt fönster

Kontakt

Anna-Karin Sundén, Samordnare
Brottsförebyggare, Säkerhetsenheten, Administrativa avdelningen, Kommunledningskontoret, Sollentuna kommun
Tfn: 08-579 216 31
Turebergs Torg 1
191 86 Sollentuna
  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44