Vardagstrygghet

Ett prioriterat område i det brottsförebyggande arbetet är vardagstrygghet. När känner man sig trygg? Vad kännetecknar vardagstrygghet? Det är viktiga frågor och generellt kan man kanske säga att när människor har möjlighet att röra sig fritt i vardagen utan att behöva känna rädsla för att själv eller närstående ska bli utsatt för brott, hot eller skadegörelse, det skapar trygghet i vardagen.

Kriminologer har påtalat vikten av snabba åtgärder för att ingen ska uppfatta ett område som lämnat till sitt öde, till exempel att man omedelbart lagar förstörda föremål i den offentliga miljön. I annat fall finns risk för att en svårkontrollerad förstörelseprocess tar vid.

Kontakt

Anna-Karin Sundén, Samordnare
Brottsförebyggare, Säkerhetsenheten, Administrativa avdelningen, Kommunledningskontoret, Sollentuna kommun
Tfn: 08-579 216 31
Turebergs Torg 1
191 86 Sollentuna
  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44