Brottsförebyggande arbete

Det går att förebygga brott! Åtminstone till stor del. Men för att lyckas med det behövs engagemang, kunskap och uthållighet och inte minst ett smidigt och aktivt samarbete.

Samarbete kring brottsförebyggande frågor på det lokala planet är en förutsättning för att brottsligheten ska minska. Här kan till exempel skolor, polisen, föreningar, bostadsföretag, organisationer, media, försäkringsbolag, näringslivet och inte minst föräldrar delta.

I Sollentuna finns ett lokalt brottsförebyggande råd som arbetar med att samordna det brottsförebyggande arbete som sker i kommunen och av andra aktörer. Alla Sollentunabor ska känna sig trygga och säkra. Detta är en förutsättning för att Sollentuna även i framtiden ska vara en attraktiv kommun för boende och företagande.
Att det är tryggt i Sollentuna är allas vårt ansvar.

Målet är att Sollentuna ska bli en tryggare kommun med en minskad brottslighet.

Tryggt och Snyggt i Sollentuna
Arbete mot klotter och annan skadegörelse
  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44