Kris och olyckor

Alla kan råka ut för olika typer av mer eller mindre akuta situationer som kräver olika lösningar. Här kan du hitta viktig information om vart du kan vända dig. Du kan också hitta tips om hur du själv kan göra för att förbereda dig för att hantera farliga situationer, eller att undvika att olyckor och kriser uppstår.


  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44